De kunst van het verleiden

(Deze blog werd gepubliceerd in VIVES Magazine, September 2016)

Verbonden met mij zelf en omgeving
Ik ga van verbinding naar contact
Knoop einden aan elkaar maken het geheel
Dit is zowel persoonlijk als universeel
Typhoon

Communicatie wordt door SLO & Kennisnet benoemd als één van de belangrijke 21e eeuwse vaardigheden. Het gaat volgens het SLO bij communiceren om het effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap.

Meer specifiek gaat het om het:

 1. doelgericht kunnen uitwisselen van informatie met anderen;
 2. kunnen omgaan met verschillende communicatieve situaties;
 3. kunnen omgaan met verschillende communicatiemiddelen en het hanteren van verschillende strategieën daarbij;
 4. hebben van inzicht in de mogelijkheden die ICT biedt om effectief te communiceren.

Wat mij betreft verdienen de laatste punten meer aandacht in het mediarijke tijdperk waarin we nu leven. Maar hoe staat het eigenlijk met de communicatieve vaardigheden van de docent in een online omgeving?

Enthousiaste docenten zijn actief aan de slag gegaan en werden soms een ster op youtube door hun instructiefilmpjes. Maar hun directe collega’s hadden soms geen idee waar deze docent mee bezig was totdat ze op DWDD hem of haar aan tafel zien bij Matthijs van Nieuwkerk. Kortom, leraren maken grote sprongen maar zijn niet goed in het delen van hun expertise met hun collega’s. Er is echt voldoende kennis en expertise aanwezig op scholen, de kunst is om dit zichtbaar te maken en te verbinden. Maar dan moeten we het wel gaan organiseren! De tijd is rijp voor communities in het onderwijs!

Een community is een plek waar mensen online samenkomen om te delen, te creëren en te werken aan een gemeenschappelijk doel.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft reeds in 2013 geroepen dat scholen zich moeten gaan ontwikkelen naar een professionele leergemeenschap met als doel dat men gezamenlijk gaat werken aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

“We spreken van een professionele leergemeenschap als de onderwijsprofessionals in een school duurzaam individueel en samen leren om het onderwijs aan de leerlingen en de resultaten van de leerlingen te verbeteren” (Verbiest & Timmerman, 2008)

Het klinkt prachtig, een professionele leergemeenschap maar in de praktijk gebeurt dit nog heel veel op een 1.0 manier, waarbij docenten bij elkaar komen in een vergadering, intervisie of andere fysieke bijeenkomst en er tussen deze verschillende bijeenkomsten nauwelijks kennis wordt vastgelegd of wordt overgedragen en als deze wordt overgedragen dan worden er zeer uitgebreide mailtjes gedicht.

Hoe gaan we elkaar verleiden in een online omgeving? Hebben we hier te maken met koudwatervrees?

Sociale media draaien om het ‘beleefd worden door de ander’. Die moet verleid worden om te luisteren, te kijken, mee te doen. Wie deel neemt aan een community, zal zich het spel van verleiding eigen moeten maken.

Het sociale ABC van Winkwaves, vertelt de kunst van het verleiden:

 • Aantrekkelijk te presenteren;
 • Belangrijk te maken;
 • Context te geven.

sociale-abc-002Aantrekkelijk maken

Wat aantrekkelijk is, krijgt aandacht. Het aantrekkelijk maken gaat dus over het beleefd worden door de ander. Iets online aantrekkelijk vinden, begint bij het oog, bij de waardering voor kleur- en ruimtegebruik. Maar ook het taalgebruik speelt een rol. Het basisadvies is: besteed altijd zorg aan wat je neerzet. Zomaar iets dumpen onder het motto ‘Dan staat het er toch?’, is een belediging voor de ander die tijd neemt er aandacht aan te besteden.

TIPS:

 1. Gebruik afbeeldingen
  Afbeeldingen zijn niet alleen prettig voor het oog, ze signaleren ook dat er tijd en aandacht is besteed aan de pagina. Soms zegt een afbeelding meer dan woorden…
 2. Deel de tekst op in blokken
  Wanneer we op zoek zijn naar informatie lezen we niet, we scannen. Het gebruik van betekenisvolle subtitels, paragrafen en lijstjes is een goede manier om een tekst geschikt te maken voor snel scannen. Probeer tevens altijd in de eerste alinea al de essentie van de bijdrage te benoemen.
 3. Let op je woorden
  Lees voor je een tekst publiceert, deze nog altijd een keer door. Staan er geen woorden in die nodeloos kwetsend kunnen zijn? Gebruik je geen afkortingen die de lezer van nu en de toekomst niet thuis zal kunnen brengen? Zoals de Fransen zeggen: “C’est le ton qui fait la musique”.
 4. Wees duidelijk en concreet
  Hoe duidelijker het is wat je van mensen vraagt, hoe eerder een ander zal reageren. We vinden het prettig als het ons makkelijk wordt gemaakt.
 5. Maak het persoonlijk
  Een persoonlijke foto, een signaal dat het ‘echt’ is, authentiek – het maakt ons hongerig om verder te lezen. Met het persoonlijke kun je aangeven dat het voor jou relevant en belangrijk is.

sociale-abc-003BELANGRIJK MAKEN

Voor wat belangrijk is, maakt men tijd. Het belangrijk maken gaat dus over de beleving door de ander dat het verantwoord is er tijd aan te besteden. Het belang van de community hangt van drie factoren af: Welk belang ken ik aan het medium zelf toe? Welke betekenis heeft het voor mijn werk? En welke rol speelt het binnen mijn netwerk? Sleutelbegrippen hierbij zijn vertrouwen, efficiëntie & nut, en verbinding.

TIPS

 1. Maak de omgeving belangrijk
  Als de (netwerk)organisatie heeft besloten dat een community ingezet gaan worden bij projecten, dan heb je geen keuze dan mee te doen. Dan kan het maar beter echt belangrijk zijn.
 2. Werk aan vertrouwen
  Vertrouwen heeft alles te maken met zowel de schimmen uit het verleden (transparantie) als de schaduw van de toekomst (consistentie). Van taalfouten tot het ontbreken van een profielfoto; van onwaarheid tot tegenstrijdigheid – vertrouwen kan eenvoudig geschonden worden.
 3. Maak Sociaal belangrijk
  Professionele communities floreren wanneer zo’n 20% van de interacties niet direct werk-gerelateerd is. Het professionele gebruik van communities vraagt echter ruimte voor humor, human interest en persoonlijke tips en discussies.
 4. Maak delen belangrijk
  Geeft kennis macht? Of levert het delen ervan meer voordelen op? Maak delen de norm. Niet alleen #dtv (durf te vragen), maar ook #dta (durf te antwoorden).
 5. Verwelkom mensen en hun bijdragen
  Een lege ruimte voelt niet belangrijk. Een stem in de leegte voelt niet belangrijk. Daarom is het van belang nieuwkomers welkom te heten.
 6. Maak duidelijk dat het werk erdoor verbetert
  Er is geen grotere motivatie voor mensen om iets te gebruiken dan het simpele feit dat het daadwerkelijk een verbetering is. Zoek daarom naar pijnpunten in het netwerk en bedenk hoe de community hierbij een oplossing kunnen bieden.
 7. Verandering in e-mail
  Een bijdrage in een community maakt alle cc’s per e-mail overbodig. Legere mailboxen is een prima manier om mensen te motiveren.
 8. Het nieuwe vergaderen
  Het geheim van een goede vergadering zit in de voorbereiding. Als de juiste mensen aan tafel zitten, die zich goed hebben (kunnen) voorbereiden, is een vergadering een hele efficiënte manier van samenwerken. Discussies kunnen online aangekondigd worden en waar nodig ook gevoerd worden. Eventuele stukken zijn voor iedereen inzichtelijk. Geen voorstelrondes meer. Geen rondvraag ter afsluiting.
 9. Organiseer de aandacht
  Niemand wil een buitenstaander zijn. Dus wanneer mensen meedoen, lezen, reageren, liken, doorsturen, zorg dat de interactie zichtbaar is voor anderen. Dat helpt wie nog koudwatervrees heeft over de streep.

sociale-abc-004CONTEXT GEVEN

Wat context heeft, is te begrijpen. Naar wat men begrijpt, kan men handelen. Context geven gaat over de beleving van een werkelijkheid die afzender en ontvanger delen. De zaken die je aandacht geeft, je woord- en beeldgebruik: alles beïnvloedt wat anderen zien en hoe ze het beleven. Zonder context heeft niets betekenis.

TIPS:

 1. Framing
  Framing is een krachtig mechanisme om je boodschap te kleuren. Framing is van belang bij de positionering van de community. Iedereen kent het verschijnsel wel: wie iets zoets verwacht en iets zouts proeft, schrikt en trekt een vies gezicht. Framing stelt je in staat de verwachting van de ander te richten.
 2. Priming
  Waar framing rechtstreeks betrekking heeft op hoe je iets positioneert, werkt priming meer indirect. Geef mensen het gevoel dat er haast is, en hun gedrag verandert.
 3. Schep een common ground
  Ga er niet van uit dat wat jij weet, automatisch bekend is bij de ander. Maak daarom je aannames expliciet.
 4. Publiceer voor de toekomst
  Ga er van uit dat wat je schrijft, ook door mensen die je niet kent, begrepen moet kunnen worden. Als je schrijft, houd dan altijd die toekomstige collega in gedachten.
 5. Out of context
  Een e-mail sturen kost gemiddeld minder tijd dan er een ontvangen. Bij de switch van een push-gerichte e-mail cultuur naar een pull-gedreven sociale media cultuur kunnen we de kosten drastisch reduceren. Maar dan moeten we wel accepteren dat mensen reageren wanneer het hen uitkomt.
 6. In context
  Communities bieden nieuwe mogelijkheden voor bestaande praktijken. Wat kan efficiënter door het online te doen? Kijk hierbij niet enkel naar de direct betrokkenen, maar ook naar het belang van de (netwerk)organisatie als geheel. Nu. En in de toekomst.

 

Bron social ABC van Winkwaves 


Marcel Kesselring is docent online communicatie (AVANS, opleiding communicatie), kwartiermaker online communities en oprichter van COschool.

Advertenties

De start!

het leven binnen communicatie opleiding@avans

En? Hoe bevalt het? Wat vindt je ervan? Dit zijn vragen die mij veel gesteld zijn de afgelopen weken.

Hoe overleef ik….

Deze weken heb ik me vooral bezig gehouden met de vraag: “Hoe organiseer ik mezelf?”. Praktische zaken zijn geregeld zoals laptop, mobiel. Complimenten voor IT service van Avans! Tijd genomen om rond te snuffelen op Blackboard, iAvans, R-schijf, Instagram, Facebook en tijd nodig gehad om mezelf online te organiseren door enkele koppelingen van online accounts te maken zodat ik makkelijk overal bij mijn spullen kan. Met volle vaart vooruit!

In het werkveld

Daarnaast heb ik als stagecoach kennisgemaakt met mijn studenten. De whatsappjes zijn al heen en weer gegaan. Het viel mij wel op dat ze nog heel onzeker zijn voor hun stage maar weet zeker dat het allemaal goed gaat komen met ze. Kijk ook uit naar de bedrijfsbezoeken en ben benieuwd bij welke bedrijven en personen ze terecht zijn gekomen. Een mooi rijtje waarvan ik hoop dat ik er vanuit mijn netwerk nog een aantal zou kunnen toevoegen.

1 kans voor een eerste indruk

Samen met een collega een start gemaakt met de voorbereidingen van de werkcollege’s “creatief denken” waarbij we de opdracht voor de studenten hebben gekoppeld aan Studie Loopbaan Begeleiding (SLB). We proberen studenten vanaf de start in een creatieve modus te zetten door ze direct aan de slag te zetten.

De verkenning

Ik wil een nog beter inzicht krijgen in het onderwijsprogramma om te kijken waar en hoe we online nog meer kunnen toevoegen in bestaande vakken of op andere wijze. De eerste uitwisseling met collega’s over curriculumontwikkeling online communicatie, social media en communities was inspirerend. Er liggen volop kansen voor de opleiding en de studenten. Het is alleen zoeken naar wat precies, hoe en wanneer….. Alle tips zijn welkom!

De collega’s

Open, sociaal, plezier zijn wel steekwoorden die mij opkomen als ik het team na twee weken zou moeten beschrijven. De koffiegesprekjes, de lunchwandeling, een borrel zijn zeer waardevolle momenten om elkaar te leren kennen. Misschien heb ik niet iedereen informeel al kunnen spreken maar hoop dit zeker komende weken te doen.

Op de vraag “Hoe bevalt het?” kan ik zeggen: “Heel goed! Leuke club mensen! En volop uitdagingen!”

Het begin is gemaakt!

#wordtvervolgd

OVER COM@AVANS

De Academie voor Communicatie en User Experience van Avans Hogeschool biedt in Breda de opleidingen Communicatie en Communication & Multimedia Design. Studenten Communicatie ontwikkelen zich hier tot strategische communicatiespecialisten of tot creatieve nieuwe media­ontwerpers. Communicatiestudenten richten zich op strategische communicatie binnen organisaties.

De onmacht van meester Maurits

Turner Yuri van Gelder is per direct naar huis gestuurd vanuit Rio omdat hij de normen en waarden die gelden binnen TeamNL en de KNGU turnploeg op grove wijze zou hebben overschreden. Yuri is de klas uitgestuurd, maar waarom eigenlijk?

Van Gelder zou nadat hij zich had geplaatst voor de finale op het onderdeel ringen, zijn weggegaan uit het Olympisch Dorp. Hij had wat alcohol genuttigd en kwam wat luidruchtig terug in zijn tijdelijk onderkomen.

Chef de Mission Maurits Hendriks was resoluut: “We staan voor samen excelleren met respect voor alle afspraken en regels. Onze sporters hebben een voorbeeldrol en daar past dit gedrag absoluut niet bij.”

Maurits blinkt niet uit in communicatie. Hij heeft misschien wel meer onrust gecreëerd door te zwijgen als het graf waardoor hij een voedingsbodem kweekt voor speculaties.

De onmacht van meester Maurits

Iedere docent heeft een “Yuri van Gelder” in de klas. Eentje die het groepsproces verstoort, eentje die zich niet houdt aan de afspraken, eentje die eerst doet en dan pas nadenkt, eentje die maar niet binnen die lijntjes wil kleuren…….

Ja en wat doe je dan als docent? Hou je hem erbij? Stuur je hem de klas uit?

Als docent ben je continu bezig met ruimte geven aan leerlingen en coachen. Je schept daarnaast kaders waarbinnen ze kunnen bewegen. Op school maak je SAMEN met leerlingen afspraken in de klas en stimuleer je positief gedrag. Het speelveld is duidelijk maar dan zijn er altijd jongetjes als Yuri die de randen opzoeken en daar soms overheen gaan. Hoe ga je om met buitenbeentjes en hou je hem aan boord? Hoe zorg je ervoor dat hij/zij presteert en zorg je ervoor dat je recht doet aan alle leerlingen? Dit zijn de dagelijkse uitdagingen van de leraar. We noemen dit passend onderwijs!

Maurits praat over samen excelleren maar dat kan toch voor eenieder op een zijn of haar eigen wijze of moet je in het keurlijf van regels. Maar door wie zij deze regels opgesteld? Als we Bouke Mollema moeten geloven zijn deze niet SAMEN met sporters gemaakt want hij kent de regel niet over sporters die geen alcohol mogen drinken tijdens de Olympische Spelen.

Natuurlijk zijn er gewoon algemene regels waar je je aan moet houden, we noemen dat de wet! Bij de Olympische Spelen is dit de olympische eed, de tekst die tijdens de openingsceremonie van elke Olympische Spelen wordt uitgesproken door een sporter. Door het uitspreken van de eed beloven de sporters dat ze zich tijdens de Spelen aan de regels zullen houden.

“In the name of all the competitors I promise that we shall take part in these Olympic Games, respecting and abiding by the rules which govern them, committing ourselves to a sport without doping and without drugs, in the true spirit of sportsmanship, for the glory of sport and the honour of our teams.”

Hebben topsporters dan nog een waslijst met regels nodig waar zij zich aan moeten houden?

Ik vind het triest om te constateren dat we steeds meer een land zijn geworden van regeltjes en grijze eenheidsworsten!

Van passend onderwijs naar passend topsport beleid!

“Zonder relatie geen prestatie” zegt Luc Stevens al jaren. Als docent ken je je pappenheimers en dus ook juist deze buitenbeentjes die kleur geven aan de klas, de maatschappij. Apple gaf ze een voetstuk en wij smulden van de commercial.

Het zijn deze buitenbeentjes die juist excelleren als ze goed begeleid worden en op de juiste momenten worden gecoacht. Waar was dat begeleidingsteam van Yuri toen hij het nodig had?

Elke dag, elk lesuur zit er een Yuri van Gelder in de klas….

Meneer Maurits u kunt nog heel veel leren van onze leraren!

“Onderwijs is topsport!”
Foppe de Haan
voetbaltrainer