Communities

In de afgelopen jaren zijn er veel nieuwe ontwikkelingen op de scholen afgekomen, van tablets in de klas tot aan programmeren. Enthousiaste docenten gingen actief aan de slag en werden soms een ster op youtube door hun instructiefilmpjes maar hun directe collega’s hadden soms geen idee waar deze docent mee bezig was totdat ze op DWDD hem of haar aan tafel zien bij Matthijs van Nieuwkerk. Kortom, leraren maken grote sprongen maar zijn niet goed in het delen van hun expertise met hun collega’s op school. Er is echt voldoende kennis en expertise aanwezig op scholen, de kunst is om dit zichtbaar te maken en te verbinden maar dan moeten we het wel gaan organiseren! De tijd is rijp voor communities in het onderwijs!

Community is een plek waar mensen online samenkomen om te delen, te creëren en te komen tot een gemeenschappelijk doel.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft reeds in 2013 geroepen dat scholen zich moeten gaan ontwikkelen naar een professionele leergemeenschap (PLG) met als doel dat men gezamenlijk gaat werken aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

“We spreken van een professionele leergemeenschap als de onderwijsprofessionals in een school duurzaam individueel en samen leren om het onderwijs aan de leerlingen en de resultaten van de leerlingen te verbeteren” (Verbiest & Timmerman, 2008)

De school als een professionele leergemeenschap?  

Communities in het onderwijs! Samen weten we meer! 

Zoals ook te lezen is in de reactie op het advies van de Commissie Schnabel #Leraar2032

Voor de slagkracht van een nieuwe curriculumsystematiek is het dan ook essentieel dat curriculumwerkers met hun collega’s kennis en ervaringen kunnen uitwisselen via horizontale netwerken (peer review, professionele leergemeenschappen). Dit kan zowel fysiek, via bijeenkomsten binnen de eigen zuil, regio, of vakgebied worden georganiseerd alsook virtueel, via digitale platforms en virtual learning communities.

BRON: http://alderikvisser.blogspot.nl/2015/10/reactie-leraar2032-op-het-advies-van-de.html

Opzetten van community’s is een vak apart!

Marcel is een ervaren community builder, zowel binnen bedrijfsleven als binnen het onderwijs. Zijn expertise bevindt zich op strategisch en operationeel vlak op het gebied van community management. Hij fungeert als kwartiermaker bij het opstarten van de community, als coach voor het te vormen community team en is sparring partner voor community eigenaren.

Lees ook: Learning Communities voor het communicatievak?

Lees ook: “De kunst van het verleiden in een moderne professionele leergemeenschap”

Lees ook: “Community werken en leren staat nog in de kinderschoenen”

Expertise Marcel Kesselring

Neem gerust contact op voor meer informatie!