Expertise en ervaring

Opzetten van community’s is een vak apart!

Marcel is een ervaren community builder, zowel binnen bedrijfsleven als binnen het onderwijs. Zijn expertise bevindt zich op strategisch en operationeel vlak op het gebied van community management. Hij fungeert als kwartiermaker bij het opstarten van de community, als coach voor het te vormen community team en is sparring partner voor community eigenaren.

Expertise Marcel Kesselring


PPO-NKPassend Primair onderwijs Noord-Kennemerland (feb 2016-Heden)
– community voor samenwerkingsverband passend onderwijs basisonderwijs

Samenwerkingsverband PPO-NK is een netwerkorganisatie. Het is belangrijk dat veel van de doelgroepen en relaties – van bestuur tot leerkracht – betrokken zijn en kennis en ervaringen met elkaar kunnen creëren en uitwisselen. PPO-NK wil ervoor zorgen dat alle betrokkenen, zowel op horizontaal als verticaal niveau, toegang hebben tot dezelfde kennis en informatie. Concreet houdt dit in dat PPO-NK één online samenwerkingsplatform (community) voor de hele organisatie wil bouwen, waarin per doelgroep mensen geïnspireerd en uitgenodigd worden om samen te werken, kennis te delen en te activeren. De online community wordt de centrale ontmoetings- en werkplaats van het samenwerkingsverband. Marcel is kwartiermaker van de community, geeft training en begeleiding aan interne mensen bij het opzetten van de community, scholing over hoe je te bewegen binnen een social platform en scholing ten aanzien van hoe de mensen te verleiden om van het traditionele zenden te komen tot het verwerken van elkaars info/data en de stap te maken om elkaar te versterken.

ga naar de community


co logoCOschool community (2016-2017)
– community voor voortgezet onderwijs

COschool is een nieuw onderwijsconcept voor het Voortgezet Onderwijs. Kennisdeling is een belangrijk element in het COschool concept. We zien COschool leerlingen,docenten en partners als één groot netwerk. We stimuleren online kennisdeling en samenwerking tussen docenten en leerlingen van de verschillende COscholen.

Het COschool online platform moet leiden tot:

  • het verbinden van mensen en deskundigheid
  • het delen van best practices
  • bemoedigende nieuwe partnerschappen
  • het organiseren van (offline) activiteiten
  • het verstrekken van een podium voor nieuwe talenten van de COscholen.

De online COmmunity is een belangrijk instrument voor de communicatie rondom de COscholen. De online COmmunity is de one-stop-shop voor alle COschool leerlingen en docenten.


Samsung_SEH_Logo_2014Samsung Smart Sharing Platform (2014-Heden)
– community voor basisonderwijs

Smart Sharing is een platform waarop door zowel de individuele scholen van de deelnemende onderwijsstichtingen van Smart Education HUB onderling, als tussen de Hubs kennis gedeeld kan worden. Door succesvolle en minder succesvolle praktijkervaringen te delen, leren de Smart Education Hubs van elkaar. Op termijn is dit kennisplatform ook toegankelijk voor onderwijsstichtingen en scholen die niet deelnemen aan het Smart Education Hub-programma.

Meer info: http://www.smartsharingplatform.nl en/of Smart Sharing is kennis delen met elkaar en met de buitenwereld (Artikel Numrush)


Online Community: Digitaal schoolplein  (okt 2015 – heden)
– community voor wijkschool

Het digitale schoolplein (een sociaal platform) brengt experts binnen de scholengroep met elkaar in verbinding. Het is geen platform om het platform. Het is een werkplek waar mensen samen (in eerste instantie de experts binnen de scholengroep) aan de slag gaan. Waar ze vraagstukken oplossen, ‘dingen’ maken, samen Leren inhoud geven. Een plek dus waar ze werken, leren en organiseren verweven met ‘social software’ lerend en lenig maken. Een werkplek waarop ze laten zien wat ze doen, successen delen en onderwijsruimte verkennen. Marcel werkt samen met de scholen voor het opzetten van een online community voor wijkscholen en buurt.

ga naar de community


heyyOnline Community: HEYY (mrt 2015 – apr 2015)
– community voor onderwijs en professionals 

Heyy is een (virtuele) omgeving waar mensen met hun vragen en passies centraal staan. Heyy stimuleert de (toevallige) ontmoeting tussen mensen en de ontwikkeling van professionals in de regio Midden-Limburg. Heyy is een plek waar de tijd genomen kan worden voor innovatie op basis van drie pijlers: Seats2Meet, Meet4Learn en Kairos. Marcel heeft de Sociale Media Strategie opgezet voor creëren van een online buzz met als doel naamsbekendheid vergroten onder de doelgroep(en) zodat ze Heyy weten te vinden en de kans van ontmoeting wordt vergroot.

Meer info: http://www.heyy.eu/


Marketing Masterclass: Community management  (nov 2014)

Marcel heeft samen met Karin Winters een masterclass gegeven welke was gericht op Marketing- & Communicatiemanagers, Voorlichters & online marketeers, PR managers & professionals, Adviseurs & beleidsmedewerkers, Directieleden werkzaam in of voor het onderwijs MBO, HO en WO.


screenshot-www.youtube.com 2015-10-15 14-23-59Nederlandse Rode Kruis (2008)
– community voor vrijwilligers en werknemers

Marcel was verantwoordelijk voor alle online activiteiten van het Nederlandse Rode Kruis. In deze periode heeft hij o.a. een online visie en social media strategie ontwikkeld gebaseerd op community denken.


screenshot-brandportal.heiway.com 2015-10-15 14-18-56 (1)Heineken Brand Portal (2008)
– Community voor Marketing en brand managers wereldwijd

Een internationaal kennisdelingsplatform voor marketeers voor het delen van best practices. Marcel heeft hiervoor een communicatie en activatieplan opgezet voor het boeien en binden van Heineken marketeers wereldwijd. Daarnaast heeft hij een governance model ontwikkeld voor doorontwikkeling en realisatie Heineken Brand Portal en de corporate communicatie geadviseerd en begeleid op het gebied van content beheer, functioneel beheer en operationeel management.


unilever-logoUnilever Marketing Portal (2005)
– Community voor Marketing en brand managers wereldwijd

Marketing@unilever is the one-stop shop voor marketeers wereldwijd. Marcel heeft kennismanagement programma’s opgezet en geïmplementeerd voor Knorr, Bertolli en Calve marketeers voor ondersteuning van professionalisering van hun functie als brand manager. Hij heeft hierbij consumer science technieken gebruikt voor het bevorderen van delen van best practices.


unilever-logoUnilever Health Institute (2003)
– Community voor voedingskundigen wereldwijd

Een wereldwijde community voor voedingskundigen binnen Unilever met als doel om kennis uit te wisselen en nieuwe policies gezamenlijk te ontwikkelen. Hierbij werd gebruik gemaakt een online omgeving, genaamd Livelink.


unilever-logoUnilever Knowledge Management Centre (2001)
– Community voor kennismanagement experts wereldwijd

Een wereldwijde community voor kennismanagement experts binnen Unilever met als doel om ze met elkaar te verbinden en ervoor te zorgen dat het wiel niet telkens wordt uitgevonden. Hierbij werd gebruik gemaakt een online omgeving, genaamd Livelink.

Neem gerust contact op voor meer informatie!