Alles kan als jij het laat gebeuren (De kleine kampioen deel 3)

Alles kan!De vaste lezers van mijn blog kennen het verhaal van “De kleine kampioen tegen het onderwijssysteem”.

De jongen die op zesjarige leeftijd door het onderwijssysteem al een enorme klap had opgelopen. Hij kon niet met de klas mee met lezen, liep een enorme achterstand op en moest doubleren. Ouders zagen hun kind ongelukkiger worden en de school wilde pas in groep 7 het kind laten testen op dyslexie. De ouders namen daarop het initiatief en lieten hun zoon testen bij een onafhankelijke orthopedagoog. Het resultaat was duidelijk – zwaar dyslectisch en (normaal) begaafd.

De jaren die volgden waren moeizaam, maar er werden kleine successen geboekt, mede dankzij extra externe begeleiding. Ieder nieuw schooljaar moesten de ouders telkens weer uitleggen wat er precies met hun zoon aan de hand was.

Een nieuw dieptepunt werd bereikt in groep 5. De leerkracht was bekend met dyslexie, maar dit had ze nog nooit meegemaakt. Er werd vanuit onderwijsbegeleidingsdienst hulp geboden aan de leerkracht. In plaats van dat dit beter zou moeten worden, werd de situatie alleen maar slechter. Het kind  werd afhankelijker  van de leerkracht in plaats van  zelfstandiger. Aan het eind van het schooljaar kwam de conclusie: “Beste ouders, wij denken dat u toch moet gaan kijken naar speciaal onderwijs voor uw zoon”.

Lees verder

Donkere wolken naderen de kleine kampioen…

Antigua Sailing Week - day one, English Harbour to Dickenson BayIn de afgelopen jaren heb ik een aantal keren geschreven over “De kleine kampioen” en zijn strijd tegen zichzelf en het onderwijssysteem. Al op jonge leeftijd werd duidelijk dat hij een zware vorm van dyslexie heeft. Nadat hij op de basisschool eerst tegen muren opliep werden deuren langzaam geopend met zijn dyslexieverklaring in zijn hand. De kleine kampioen is gedreven, gemotiveerd en blijft zijn dromen volgen.

Nog ruim een jaar en dan gaat hij een volgende grote stap maken richting het Voortgezet Onderwijs.

Lees verder

Ik ben dyslectisch, nou en!

Vorig jaar schreef ik een blog over “De kleine kampioen tegen het onderwijssysteem” met daarin de boodschap dat we in ons schoolsysteem meer moeten gaan kijken naar de talenten van kinderen.

Er zijn al heel wat beroemde dyslecten die hun goede eigenschappen, hun talenten wisten te benutten, zoals Bach, Beethoven, Bell, Einstein, John Lennon, Tom Cruise, Roald Dahl, Walt Disney, Jan de Bouvrie, Jacques Vriens…….

Helaas weet ik niet hun ervaringen als kind op school. Zijn ze gekwetst? Hoe voelden zij zich? Hoe werden zij gesteund door docenten? Zijn ze gepest? Voelden zij zich dom? Hebben zij hun talent op school kunnen doorontwikkelen?

Lees verder