Alles kan als jij het laat gebeuren (De kleine kampioen deel 3)

Alles kan!De vaste lezers van mijn blog kennen het verhaal van “De kleine kampioen tegen het onderwijssysteem”.

De jongen die op zesjarige leeftijd door het onderwijssysteem al een enorme klap had opgelopen. Hij kon niet met de klas mee met lezen, liep een enorme achterstand op en moest doubleren. Ouders zagen hun kind ongelukkiger worden en de school wilde pas in groep 7 het kind laten testen op dyslexie. De ouders namen daarop het initiatief en lieten hun zoon testen bij een onafhankelijke orthopedagoog. Het resultaat was duidelijk – zwaar dyslectisch en (normaal) begaafd.

De jaren die volgden waren moeizaam, maar er werden kleine successen geboekt, mede dankzij extra externe begeleiding. Ieder nieuw schooljaar moesten de ouders telkens weer uitleggen wat er precies met hun zoon aan de hand was.

Een nieuw dieptepunt werd bereikt in groep 5. De leerkracht was bekend met dyslexie, maar dit had ze nog nooit meegemaakt. Er werd vanuit onderwijsbegeleidingsdienst hulp geboden aan de leerkracht. In plaats van dat dit beter zou moeten worden, werd de situatie alleen maar slechter. Het kind  werd afhankelijker  van de leerkracht in plaats van  zelfstandiger. Aan het eind van het schooljaar kwam de conclusie: “Beste ouders, wij denken dat u toch moet gaan kijken naar speciaal onderwijs voor uw zoon”.

Lees verder

Passend onderwijs, daar sta je dan…..

wiskunde“Ouders moeten vaak zelf op zoek naar een passende onderwijsplek voor hun kind. Vanaf 1 augustus 2014 verandert dit. Scholen zijn dan verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit heet zorgplicht.” (BRON: OCW)

We sluiten niemand buiten….

Daar sta je dan…als VWO3 leerling, met PDD-NOS label, met leerling gebonden budget en problematiek rond fijne motoriek. Schrijven kost je veel energie, kost veel tijd en levert frustratie op. Soms kan je jouw eigen handschrift zelfs niet lezen. Je voelt je onbegrepen door anderen. Medeleerlingen begrijpen je niet en pesten je af en toe.

Daar sta je dan…als ouder, slim kind met een label en ieder schooljaar weer uitleggen aan leerkrachten en docenten dat je kind anders is. Soms gaat het heel goed en soms loop je weer tegen een muur aan. Je voelt je vaak onbegrepen door anderen.

Lees verder

Onderwijsvernieuwing: De sleutel ligt op school!

Martin-Luther-King-Jr-Faith-is-Taking-the-First-Step-Quote-Picture

Ieder jaar rond deze tijd maak ik de balans op over de laatste ontwikkelingen in onderwijsland. In 2011 sprak ik over een tsunami in het onderwijs, golven komen en gaan, nieuwe initiatieven komen en gaan, maar nu 2 jaar later nog steeds geen tsunami.

De golven in het onderwijs van de afgelopen jaren: Innovatieplatform Onderwijs Anders, Het Kind, Edushock, The Crowd, Droomschool, 7 Days of Inspiration, Rijnlands onderwijs, De Denver Groep, Stad van Morgen….

Van sommige initiatieven hoor je weinig tot niets maar andere zie je langzaam maar gestaag doorgroeien. Zelf ben ik onder de indruk van de groei van “Het Kind” en “The Crowd”, niet alleen omdat ik zelf hier bij betrokken ben maar ook de manier waarop. Ze staan niet op de barricades, je hoort ze niet schreeuwen, ze zoeken de dialoog en gaan praktisch aan de slag.

In 2012 zijn er minder nieuwe initiatieven gestart, voor zover ik weet. De belangrijkste nieuwe initiatieven zijn “De Steve Jobsschool” van Maurice de Hond en “Operation Education” van oud-Unilever collega Claire Boonstra. In september hield ze een bevlogen en emotionele TEDtalk op TEDxAmsterdam. Dit was het begin van haar ontdekkingstocht in onderwijsland.

Lees verder